Germicídne žiariče


Znečistený vzduch či povrchy najrôznejších predmetov obsahujú veľké množstvo baktérií, vírov a pliesní, ktoré sú pálčivým problémom  mnohých prevádzok a organizácií. Najvhodnejším spôsobom, ako zamedziť výskytu mikroorganizmov je využitie UVC žiarenia  vlnovej dĺžky 253,7 nm. Táto metóda sa pre ničenie mikroorganizmov používa už takmer 100 rokov, je vysoko účinná, bezpečná, bez zápachu. Jej pomocou je možné výrazne znížiť riziko prenosu infekcie na osoby či kontamináciu výrobkov alebo sterilných povrchov.

 

Fakty o UVC žiarení

Žiarenie UVC je škodlivé a môže mať negatívny účinok na organizmus ľudský aj rastlinný. I malá dávka priameho ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek, pri vyšších dávkach ožiarenia môže poškodiť zrak. Ako ochranné pomôcky se používajú sklenené okuliare priliehajúce k tvári a gumové rukavice...viac >>

 

 

 

...