Fakty o UVC žiarení


Baktericídne germicídne svietidlá

Sú určené pre sterilizáciu vzduchu a povrchu predmetov pomocou UVC žiarenia / ultrafialové žiarenie v spektre C / všade tam, kde sterilizácia klasickými metódami nie je účinná alebo vzhľadom na prostredie nemožná. Využívajú sa hlavne v zdravotníctve - dezinfekcia operačných sál, infekčných oddelení, laboratórií, centrálnej sterilizácie, v neposlednom rade aj v stomatologických ambulanciách, v potravinárstve - pri balení a spracovaní potravinárskych produktov, sterilizácii technologických liniek, vo farmaceutickom priemysle ako aj pri výrobe nealkoholických nápojov a pod.

Dávka ožiarenia UVC v µW/sek/cm2 nutná pre 90% dezaktiváciu mikroorganizmov:

Mikroorganizmy Dávka Kvasnice Dávka
E. koli baktérie vzduchu 690 Pekárske kvasnice 3 900
E. koli baktérie vo vode 5 400 Pivovarské kvasnice 3 300
Črevné streptokoky 4 000 Kvasnice pre jemné pečivo 6 000 
Paratýfové bacily  3 200
 Senný bacil 7 100  Pliesne
 Senný bacil spórový 12 000  Plieseň hlavičková spórová 100 000 
Baktérie záškrtu 3 370  Aspergillusamsterodami         66 000 
Baktérie brušného týfusu 2 140  Aspergillus flavus 60 000 
Koli baktérie 3 000  Aspergillus niger 132 000 
Mikrococcus pharoides 10 000  Zelená huba (chlad. zariad.) 60 000 
Neisseria catarrhalis 4 000   Mucor mucedo (mäso, syr) 65 000 
Phytomonas 4 400   Mucor racemodus A 17 000 
Proteus vulgaris 2 640   Mucor racemodus B 17 000 
Pseudomonas seruginosa 5 500   Penicilinum digitatum 44 000 
Pseudomonas fluorescens 3 500   Penicilinum expanatum 13 000 
S. typhimurium 8 000   Penicilinum chrysogenum 50 000 
Sarcia lutea 19 700   Penicilinum roqueforti (syry) 13 000 
Sorratia moreaceus 2 420   F. copulariopsis brevicaulis 80 000 
Baccilli dysenteriae 2 200 
Spirillium rubrum 4 400 
Staphylococcus epidermidis 1 840 
Staphylococcus aureus 2 600 
Streptococcus homolytius 2 160 
Streptococcus species 6 150 
Streptococcus viridans 2 000 

 

Nakoľko vzduch a povrch predmetov obsahujú veľké množstvo baktérií, vírusov a plesní , ktoré u človeka vyvolávajú rôzne ochorenia, je nutná sterilizácia.

Vzhľadom na rôznu citlivosť mikroorganizmov na UVC žiarenie je potrebné na ich zničenie zabezpečiť rôzne dávky a čas ožiarenia.

 

Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia :

UVC žiarenie aj v malých dávkach môže mať negatívny účinok na ľudský organizmus- a to ako svojou intenzitou aj dobou pôsobenia . Obzvlášť pokožka a oči detí sú zvlášť citlivé voči účinkom UVC žiarenia. Preto je nutné používať ochranné pomôcky - napr. sklenené priliehajúce okuliare a gumené rukavice a nevystavovať organizmus nadbytočnému priamemu ožiareniu , u detí je prípustné iba odrazené žiarenie od stien alebo stropov.

Intenzita žiarenia UVC, ktoré je možné považovať za bezpečné pre oči a pokožku pre dospelých:

Maximálny prípustný čas ožiarenia Intenzita žiarenia na tvár v µW/cm2 Vzdialenosť od lampy (30W) v metroch
2 hodiny 1,8 6,4
1 hodina 3,6 4,3
30 minút 7,2 3,0
10 minút 21,6 1,8
1 minuta 216 0,6
30 sekúnd 432 0,3