Germicídne žiariče (nepriame ožarovanie)

Prolux G 30W

hygiena germ nepr1

Prolux G 110 W

hygiena germ nepr2

Prolux G K30W

hygiena germ pr3

Prolux  slúži k nepriamemu ožarovaniu = dezinfikuje vzduch, nie výrobky alebo povrchy. Znižuje riziko kontaminácie mikroorganizmami, ktoré sa voľne pohybujú vzduchom.


Uzavreté modely

Okolitý vzduch je pomocou ventilátoru nasávaný cez filter do prístroja. V prístroji vzduch prechádza okolo žiarivkovej trubice vyžarujúcej UVC svetlo vlnovej dĺžky 253,7 nm. Prečistený vzduch prúdi spodnou časťou prístroja späť do miestnosti. Celý proces sa neustále opakuje. Žiarenie je úplne uzavreté v prístroji a prevádzka je tak absolútne bezpečná po celých 24 hodín denne a to i za prítomnosti osôb.

Otvorené modely

(používajú sa aj na priame ožarovanie – viď Priame ožarovanie) Pri tomto spôsobe sú svietidlá umiestnené 220 cm nad podlahou a žiariče smerujú k stropu miestnosti tak, aby nedošlo k priamemu ožiareniu osôb. Nad svietidlom sa vytvára aktívna zóna UVC žiarenia, kde baktérie nie sú prakticky prítomné. Normálnym prúdením kontaminovaného vzduchu cez túto zónu je zabezpečená jeho priebežná sterilizácia. Týmto spôsobom je možné, pri použití príslušného počtu svietidiel, zaistiť vysoké hodnoty sterilizácie.

Fakty o UVC žiarení

Žiarenie UVC je škodlivé a môže mať negatívny účinok na organizmus ľudský aj rastlinný. Aj malá dávka priameho ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek, pri vyšších dávkach ožiarenia môže poškodiť zrak.     viac >>

 

Uzavreté modely (len nepriame ožarovanie) Prevedenie Popis
Prolux G15WA       Biele Bez spínacích hodín
Prolux G15W/A/SPH 01 Biele So spínacími hodinami
Prolux G30WA Biele Bez spínacích hodín
Prolux G30W/A/SPH 01 Biele So spínacími hodinami
Prolux G60W Biele  Bez spínacích hodín
Prolux G60W/A/SPH 01 Biele  So spínacími hodinami
Prolux G110W Biele  Bez spínacích hodín
Prolux G110W/A/SPH01 Biele  So spínacími hodinami
Otvorené modely (priame aj nepriame ožarovanie) Prevedenie Popis
 Prolux GK30W   Biele Bez spínacích hodín, kĺbový  
Prolux GZ30W Biele  Bez spínacích hodín, závesný 
Prolux GM30W Biele  Bez spínacích hodín, mobilný 

Životnosť germicídnych žiariviek

Životnosť germicídnych žiariviek je 8 000 hodín, t.j. približne 1 rok.   Všetky žiarivky sme schopní dodať aj v netrieštivom prevedení (plne vyhovuje HACCP). Podľa potreby je možné dodať i počítadlo prevádzkových hodín. Inštaláciu počítadla prevádzkových hodín doporučujeme pre všetky telesá, nakoľko za vás odsleduje odsvietené hodiny UVC žiariviek.