Viac o prístrojoch

Ako je hmyz usmrtený ?


Prístroje s elektrickou mriežkou

oprostrojochPri žiarivkách je  umiestnená nerezová mriežka, ktorá je pod stálym elektrickým napätím (7,5 V / 4,2 mA) a ktorá vytvára elektrické pole. V okamihu, keď hmyz vletí do tohto poľa je usmrtený a padá do zberného podnosu umiestneného pod mriežkou. Vy už musíte len pravidelne vyprázdňovať podnos.
Rozdiely medzi elektrickými mriežkami rôznych výrobcov:
Elektrické mriežky spoločnosti P&L SYSTEMS sú podstatne kvalitnejšie ako u väčšiny konkurenčných výrobkov.
Vďaka patentovanej technológii sú medzi elektrickými prístrojmi tieto rozdiely:

Elektrická mriežka väčšiny výrobcov

Naše elektrické mriežky

  • Hmyz sa prichytáva na elektrickú mriežku, prístroj je treba obtiažne čistiť
  • Hmyz se neprichytáva, tzn. prístroj nevyžaduje takmer žiadne čistenie elektrickej mriežky
  • Prichytený hmyz sa na mriežke škvarí a prístroj veľmi nepríjemne zapácha
  • Hmyz sa neprichytáva, neškvarí, prístroj nezapácha.
  • Objem priškvareného hmyzu sa zvyšuje až úplne vyradí mriežku zprevádzky (prístroj nie je schopný naďalej hmyz usmrtiť)
  • Ste ušetrení od akejkoľvek manipulácie so železnými kartáčmi azoškvareným  telom hmyzu. Bez akéhokoľvek zásahu mriežka funguje bez obmedzení.
  • Smrtiace pole mriežky je malé a mriežka tak často nie je schopná usmrtiť malý hmyz (vínne mušky), ako aj hmyz veľký (masárky, osy, apod.)

  • Veľké smrtiace pole zaisťuje, že prístroj usmrtí hmyz všetkých veľkostí.

Nevýhody prístrojov s elektrickou mriežkou
Výskumy ukázali, že baktérie žijúce na tele hmyzu sa pri usmrtení el. mriežkou môžu uvoľniť pomocou elektrického výboja z tela hmyzu a dopadať ľubovoľne okolo prístroja až do vzdialenosti 60 cm. Preto je pri inštalácii treba dbať (okrem štandardných pokynov) aj na umiestnenie a je treba dodržiavať aj zásadu inštalácie prístrojov v dostatočnej vzdialenosti od pracovných plôch a otvoreného produktu (napr. potravín)


Prístroje s lepkavou doskou/fóliou.

Pri žiarivkách je umiestnená lepkavá doska na ktorú sa hmyz dokonale prichytí. Tento spôsob odchytu je úplne tichý (preto je tento spôsob odchytu používaný pri dekoratívnych modelov pre intímnejšie priestory) a maximálne hygienický (stále populárnejší v potravinárskom priemysle). Výskumy totiž ukázali, že baktérie žijúce na tele hmyzu sa pri usmrtení el. mriežkou môžu uvoľniť pomocou elektrického výboja z tela hmyzu a dopadať ľubovoľne okolo prístroja až do vzdialenosti 60cm. Tieto modely sú hygienickejšie čo sa týka odchytu hmyzu a zároveň zaplnená doska poskytuje dobrý prehľad o výskyte a druhoch hmyzu v priestoroch.

Nevýhody prístrojov s lepkavou doskou
Pri modeloch s lepkavou doskou je treba vedieť, že prístroje budú v prípade zanedbania výmeny dosky úplne nefunkčné. Vo chvíli, keď sa doska zaplní a hmyz sa už nemá kam prilepiť sa hmyz bude stále sťahovať do jeho blízkosti, ale prístroj už nedokáže hmyz usmrtiť. Preto tento typ prístrojov nedoporučujeme zákazníkom, ktorí nie sú schopní zaistiť výmenu.