Lapače hmyzu - Pluslight

Pluslight 30

hygiena lapace pluslight30

Maximálne krytie 80m2

Pluslight 60

hygiena lapace pluslight60

Maximálne krytie 160m2

 Možné prevedenia: Pluslight 30 biely, Pluslight 60nerez


PLUSLIGHT  sú najnovšie prístroje so spôsobom odchytu na lepkavú dosku, s inovatívnym dizajnom.

Absolútne jednoduchá manipulácia na obsluhu. Robustná kovová konštrukcia.

Spôsob inštalácie: na strop, na stenu

Záruka prístroja: 3 roky, nevzťahuje sa však na žiarivky


Viac o prístrojoch

Ako je hmyz usmrtený?
Prístroje s lepkavou  doskou...
Rozdiely medzi elektrickými mriežkami...viac >>

Viac o žiarivkách

Druhy žiariviek Na akom princípe žiarivky fungujú?
Kedy a ako je najvhodnejšie žiarivky meniť?
Ako uľahčujeme zákazníkom objednávku ...viac >>

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

model Max. krytie* Rozmery Hmotnosť IP Krytie Napätie Žiarivky
Pluslight 30 80 m2 47x28,5x9,5 cm 4 kg IP 33 230 V 2x15 W
Pluslight 60 160 m2 47x31x13 cm 6 kg IP 33 230 V 4x15 W

* Maximálne krytie platí pre umiestnenie na strop doprostred miestnosti.
    Pri umiestnení na stenu je treba udávanú hodnotu vydeliť dvomi.