Plniace linky

Naša spoločnosť ponúka plniace technológie od renomovanej talianskej spoločnosti Sacmi Packaging.
Tieto sú vhodné na plnenie rôznych druhov produktov:
 • potravinárskeho charakteru ( nápoje - voda, víno, pivo, likéry, ale i ocot, olej... a pod. )
 • nepotravinárskeho charakteru ( priemyselné oleje, čistiace prostriedky, chemikálie a pod. )

Moderné riešenia, pokrokové technológie, obrovská spoľahlivosť a komfort v prevádzke sú základné a charakteristické črty SP technológií.

Ponúkané zariadenia:

 • Plničky Bag in Box obalov
 • Dvíhače kartónov
 • Baličky kartónov
 • Paletizačné zariadenie
 • Depaletizačné zariadenie
 • Monobloky
 • Sušiace tunely
 • Roboty
 • Etiketovačky