Potravinárstvo

Distribúcia potravinových surovín, komodít a ingrediencií v súčasnosti predstavuje významnú časť nášho portfólia.
Uspokojujeme požiadavky zákazníkov osobným prístupom, flexibilitou a ponukou inovatívnych riešení pre všetky odvetvia potravinárskeho priemyslu.
Ponúkame vyvážený a starostlivo vybratý sortiment a skúsenosti ktoré budujeme počas 15 ročného pôsobenia na trhu potravín.